Hjemmeside                            Hva er KFU?

20.11.2012

Årsmøte KFU i bystyresalen. (Innkalling se her) (Referat og informasjon, se fanen ”Referat”)

18.04.2012

FAU Workshop på Ranvik skole. (Innkalling se her)  (Referat og vedlegg, se fane ”referat”)

15.11.2011

Årsmøte KFU i bystyresalen. (Innkalling se her) (Referat og slides, se fanen ”Referat”)

15.11.2011

Foredrag, tema mobbing i bystyresalen. (Invitasjon se her)

Her er også Rektorer og avdelingsledere (evt. andre velkomne)

14.09.2011

Styremøte i KFU (Se vedlagt referat.)

Se under referater for nye ordensregler og mal for hjem-skole samarbeid.

01.08.2011

Reform Sandefjordskolen: Følg med på MLG portalen. Der er det mulighet til å finne informasjon og komme med kommentarer.

10.04.2010

Nyhetsbrev April 2011 ang. Sandefjordsskolen er nå sendt ut. (Klikk her for å lese)

06.04.2011

Hjem-skole samarbeid: Sandefjord kommune har satt i gang en del prosjekter i forbindelse med reformen i Sandefjords skolen. Et av dem er Hjem-Skole samarbeid. I denne prosjektgruppen sitter bla. 2 fra KFU. Denne dagen vil vi ha en Workshop der vi spinner videre rundt de tankene som denne gruppen har. Se invitasjon. Se mer under Referater.

02.2011

Leksehjelp: hvordan fungerer dette på skolene. Innkalling og dato kommer senere. Da er et spørreskjema sendt ut til alle FAU’ene ved Sandefjords skolen

04.02.2010

Nyhetsbrev Februar 2011 ang. Sandefjordsskolen er nå sendt ut. (Klikk her for å lese)

16.11.2010

Dialogmøte mellom KFU/FAU og Høyre. Bystyresalen kl. 18.00—20.30. Viktig med tilbakemelding om du kommer.   Se invitasjon.

15.11.2010

Styremøte  (Sted: Hos Marit)

03.11.2010

OBS. Årsmøte i KFU. Bystyresalen kl. 18.00 Referater finnes under ”Referater”

 

30.-31.10.2010

Nasjonal konferanse for tillitsvalgte foreldre i skolen, arrangert av FUG.  Vi var 3 personer fra KFU på denne konferansen, og alle sammen var veldig fornøyde. Se oppsummering

 

13.09.2010

Styremøte. Kl. 18.00

 

Sandefjord Kommunale FAU